ANTİKACI DÜKKANI
Opalin Mavi Gülaptan

Opalin Mavi Gülaptan

Mavi Opalin, Mine ve Varak bezemeli, Fransız,Yükseklik 27 cm. Gülaptan

Etiketlendi: