ANTİKACI DÜKKANI

Benim adım Bilge Ayna.  Ben tüm aynaların bilgi kaynağı, rehberi, hafıza kaydıyım.  Aynalar sahibinin tüm geçmiş bilgilerini benden alır. Sahibimi kucaklar, ona sırdaş olur, arkadaş olur. Ona gelecekten yansımalar yapar, umut ışığı olur. Onu özüne taşır, haldaşı olur.
Bendeki bu kayıtların kaynağı ise; İnsanoğlunun var olup, İnsan olduğunda vardığı bilinç okyanusudur.
Bilinç okyanusu; yaşam programının oluşum nedeni, süreci ve vuslatıdır. Benim adım Zühre. Çoban yıldızının bilge bilinciyim. Dünyada verdim tüm sınavlarımı, oluşturdum bilinç sandığımı. Dünyadaki son bedenindeydi Zühre. Her bedeninde kapatılmış yüksek bilinci ile dünyevi zevkleri sonuna kadar yaşamış, zekası ve insan olmanın varılmış bilinci ile tanrının hep lutfuna mazhar olmuştu.  Son bedenindeki adı Zehra’ydı. Lut bölgesinde İsrailoğulları’nın bir ferdiydi. Şuh ve cinselliği ile ün yapmış, eğlencelerin vazgeçilmez kadınıydı. Bu arada tanrı, melekleri Harut ve Marut ile söyleşilerinde, insanların nasıl bu kadar şehvet ve ihtiras içinde olduklarını anlayamadıklarını söyleyen meleklerine cevaben; ‘’Bunu anlayabilmeniz için sizi üç gün insanların yanına göndereceğim. Her gece size vereceğim dua ve şifreyi okuyup yanıma geleceksiniz. Bunu yapmazsanız ilel ebet dünyada kalırsınız’’ demiş. Harut ve Marut’u Lut bölgesinde Zehra’nın olduğu köye yollamış. İlk gün Zehra ile beraber çok eğlenmiş dualarını edip dönmüşler. İkinci gün Zehra yine eğlenmek istiyorlarsa kendisine bela olan 5 kabadayıyı öldürmeleri gerektiğini söylemiş. Harut ve Marut için bu çok kolay olmuş. O gün de muhteşem eğlenip yerlerine dönmüşler. Üçüncü gün Zehra afyonla keyiflendirip, cenneti yaşatmış dünyadaki meleklere. Onlar dalınca uykuya bir gece evvel dinlediği dua ve şifreyi kendi okuyup varmış tanrısının yanına. Yaşadıklarından aldığı dersleri anlatmış bir bir. Işık olmak istemiş tüm insanlığa. Tövbe edince bilinçle, tanrı affetmiş zeki suretini.
’’ Sen ışık olup parlayacaksın ancak dünyada da görevini yapacaksın’’ demiş. Çoban yıldızının bir adı da Zühre’dir. Bilge bilincin ve o bilince ulaşmışların mekanıdır.
Ben bilge bilinç Zühre ve boynumdaki kolyem Bilge Ayna; zamanların dürüldüğü, varlıkların kıyama kaktığı dünyada, Geldik, görevimizi yapmaya.

Kitabı satın almak için tıklayınız…